مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه های رانش، حسگری و اندازه گیری هوشمند شریف
مدیر دکتر مهران جاهد
اعضای هیئت موسس دکتر مهران جاهد
تلفن 02166165937
ایمیل jahed@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه های مقیاس زیستی شریف
مدیر دکتر مجتبی تقی پور
اعضای هیئت موسس دکتر مجتبی تقی پور
تلفن 02166165510
ایمیل mtaghipoor@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری اپتومکاترونیک شریف
مدیر دکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسس دکتر عباس ابراهیمی
تلفن 09122874572
ایمیل optonic@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر فناوری سامانه های کنترلی و پایش پیشرفته
مدیر دکتر امین رضایی‌زاده
اعضای هیئت موسس دکتر امین رضایی‌زاده
تلفن ۰۲۱۶۶۱۶۴۳۴۵
ایمیل aminre@sharif.ir
وبسایت http://nove.ir/
نام واحد دفترخدمات فناوری تصویربرداری التراسون شریف
مدیر خانم دکتر زهرا کاوه وش
اعضای هیئت موسس خانم دکتر زهرا کاوه وش
تلفن 02166164388
ایمیل kavehvash@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحي، ساخت و آزمون تجهيزات دقيق صنعتي شريف (شريف فن)
مدیر دکتر سعيد خدايگان
اعضای هیئت موسس سعيد خدايگان
تلفن 02166166326
ایمیل khodaygan@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سیستم های اندازه گیری هوشمند نفت و گاز شریف
مدیر دکتر وحید تقی خانی
اعضای هیئت موسس -
تلفن 02166166235
ایمیل taghikhani@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفترخدمات فناوری نمک زدایی آب و بازیافت انرژی، املاح و پساب
مدیر بیژن رحیمی
اعضای هیئت موسس مجید عباسپور، محمد بهشاد شفیعی، علی اصغر اعلم الهدی، بیژن رحیمی
تلفن 66085185-داخلی 420
ایمیل bijan@sharif.edu
وبسایت http://desal.sharif.edu
نام واحد دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیر دکتر سید علیرضا فیض بخش
اعضای هیئت موسس دکتر سید علیرضا فیض بخش
تلفن 66166337-8
ایمیل sharifstar@sharif.ir
وبسایت https://sharifstar.com/
نام واحد مرکز خدمات هوش مصنوعی شریف
مدیر دکتر حمیدرضا ربیعی
اعضای هیئت موسس دکتر حمیدرضا ربیعی
تلفن 02166069143
ایمیل info@office.ictic.sharif.edu
وبسایت -