نام واحددفترخدمات فناوری نمک زدایی آب و بازیافت انرژی، املاح و پساب
مدیربیژن رحیمی
اعضای هیئت موسسمجید عباسپور، محمد بهشاد شفیعی، علی اصغر اعلم الهدی، بیژن رحیمی
تلفن66085185-داخلی 420
ایمیلbijan@sharif.edu
وبسایتhttp://desal.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور و امن
مدیردکتر شاهرخ قائم مقامی
اعضای هیئت موسسدکتر شاهرخ قائم مقامی - دکتر محمود سلماسی‌زاده
تلفن02166166306
ایمیلghaemmag@sharif.ir
وبسایت-
نام واحدمرکز خدمات فناوری نفت شریف/ ازدیاد برداشت و بهبود تولید
مدیردکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
اعضای هیئت موسسدکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
تلفن02166166236
ایمیلshahab@sharif.ir
وبسایتhttp://eor.ir
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه سیستم‌های احتراق و انرژی (کوئنتک) شریف
مدیردکتر محمد فرشچی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد فرشچی
تلفن021-66166203
ایمیلcoen-tech@sharif.edu
وبسایتhttp://coen-tech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری چاه و مخازن نفتی شریف
مدیردکتر محسن مسیحی
اعضای هیئت موسسدکتر محسن مسیحی
تلفن02166166425
ایمیلwrts@sharif.edu
وبسایتhttp://wrts.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری ارتقای کیفی تولید نفت و فرآوره‌های نفتی (پِتِک) شریف
مدیردکتر سیروس قطبی
اعضای هیئت موسسدکتر سیروس قطبی
تلفن021-66165405
ایمیلpetech@sharif.edu
وبسایتhttp://petech.sharif.edu
نام واحدآزمایشگاه فناوری سلول‌های خورشیدی
مدیردکتر نیما تقوی نیا
اعضای هیئت موسسدکتر نیما تقوی نیا
تلفن02166164570
ایمیلtaghavinia@sharif
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری سیستم‌های پیشرفته انرژی شریف
مدیردکتر محمد فراهانی
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا سلطانی، دکتر محمد فراهانی
تلفن021-66166324
ایمیلmfarahani@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه صنایع انرژی شریف
مدیردکتر محمد حسن سعیدی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد حسن سعیدی – دکتر محمد تقی احمدیان
تلفن021-66085198
ایمیل-
وبسایتhttp://seid.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری توسعه سامانه‌های نوین انرژی (توسان) شریف
مدیردکتر مسعود دربندی
اعضای هیئت موسسدکتر مسعود دربندی
تلفن02166166314
ایمیلenergytech@sharif.edu
وبسایتhttp://energytech.sharif.edu