مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه های رانش، حسگری و اندازه گیری هوشمند شریف
مدیر دکتر مهران جاهد
اعضای هیئت موسس دکتر مهران جاهد
تلفن 02166165937
ایمیل jahed@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر فناوری های محتوایی فضای مجازی
مدیر دکتر محمد شریف خانی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد شریف خانی، مهندس محمدرضا کبیری، مهندس سید مهدی حسینی
تلفن ۰۲۱۶۶۱۶۶۳۲۶
ایمیل mrezakabiri94@gmail.com
وبسایت http://net-box.ir
نام واحد آزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشار قوی شریف
مدیر دکتر شهریار کابلی
اعضای هیئت موسس دکتر شهریار کابلی
تلفن 02166165944
ایمیل kaboli@sharif.ir
وبسایت http://hvpelab.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحی و توسعه سیستم‌های دیجیتال شریف
مدیر دکتر مهدی شعبانی
اعضای هیئت موسس دكتر مهدی شعبانی - دكتر علی فتوت احمدی
تلفن 02166164366
ایمیل mahdi@sharif.ir
وبسایت http://ddds.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش شریف
مدیر دکتر بیژن وثوقی وحدت
اعضای هیئت موسس دکتر بیژن وثوقی وحدت
تلفن 02166166202
ایمیل odmt@sharif.edu
وبسایت http://odmt.sharif.edu