نام واحددفتر فناوری های محتوایی فضای مجازی
مدیردکتر محمد شریف خانی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد شریف خانی، مهندس محمدرضا کبیری، مهندس سید مهدی حسینی
تلفن۰۲۱۶۶۱۶۶۳۲۶
ایمیلmrezakabiri94@gmail.com
وبسایتhttp://net-box.ir
نام واحدآزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشار قوی شریف
مدیردکتر شهریار کابلی
اعضای هیئت موسسدکتر شهریار کابلی
تلفن02166165944
ایمیلkaboli@sharif.ir
وبسایتhttp://hvpelab.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری طراحی و توسعه سیستم‌های دیجیتال شریف
مدیردکتر مهدی شعبانی
اعضای هیئت موسسدكتر مهدی شعبانی - دكتر علی فتوت احمدی
تلفن02166164366
ایمیلmahdi@sharif.ir
وبسایتhttp://ddds.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش شریف
مدیردکتر بیژن وثوقی وحدت
اعضای هیئت موسسدکتر بیژن وثوقی وحدت
تلفن02166166202
ایمیلodmt@sharif.edu
وبسایتhttp://odmt.sharif.edu