مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۱/۲۳
نام واحد دفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف
مدیر دکتر امین الوانچی
اعضای هیئت موسس دکتر امین الوانچی
تلفن 02166166312
ایمیل alvanchi@sharif.edu
وبسایت https://pmbim-sharif.ir/about/#
نام واحد دفتر خدمات فناوری جداساز لرزه‌ای شریف
مدیر دکتر علی بخشی
اعضای هیئت موسس دکتر علی بخشی – دکتر محمدعلی قناد
تلفن 02166166226
ایمیل bakhshi@sharif.edu
وبسایت http://sitc.sharif.edu