نام واحددفترخدمات فناوری نمک زدایی آب و بازیافت انرژی، املاح و پساب
مدیربیژن رحیمی
اعضای هیئت موسسمجید عباسپور، محمد بهشاد شفیعی، علی اصغر اعلم الهدی، بیژن رحیمی
تلفن66085185-داخلی 420
ایمیلbijan@sharif.edu
وبسایتhttp://desal.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری زیست همراه شریف
مدیردکتر محمد فخارزاده جهرمی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد فخارزاده جهرمی
تلفن02166166339
ایمیلfakharzadeh@sharif.edu - info@biosen.ir
وبسایتhttp://www.biosen.ir
نام واحددفتر خدمات فناوری سوخت، احتراق و آلایندگی شریف
مدیردکتر وحید حسینی
اعضای هیئت موسسدکتر وحید حسینی
تلفن021-66166209
ایمیلvhosseini@sharif.ir
وبسایتhttp://fcegroup.sharif.edu
نام واحدمركز خدمات فناوری طراحی فرایند، ایمنی و كاهش ضایعات شریف
مدیردکتر داود رشتچیان
اعضای هیئت موسسدکتر داود رشتچیان
تلفن021-6616219 - 66165457
ایمیلcpsl@che.sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی فرآیندهای زیست فناوری (به فراز) شریف
مدیردکتر منوچهر وثوقی
اعضای هیئت موسسدکتر منوچهر وثوقی، دکتر ایران عالم زاده، دکتر امیر شاملو
تلفن02166164104
ایمیلvosoughi@sharif.ir
وبسایتhttp://behfaraz.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری‌های زیست محیطی شریف
مدیردکتر ایوب ترکیان
اعضای هیئت موسسدکتر ایوب ترکیان
تلفن02166166332
ایمیلtorkian@sharif.ir
وبسایتhttp://envirotech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری پوشش‌های پلیمری شریف
مدیردکتر سید عباس موسوی
اعضای هیئت موسسدکتر سید عباس موسوی
تلفن02166038758
ایمیلmusavi@sharif.edu
وبسایت-