نام واحددفتر خدمات فناوری طراحی سیستم‌های پیشرفته تهویه صنعتی شریف
مدیردکتر بیژن فرهانیه
اعضای هیئت موسسدکتر بیژن فرهانیه - دکتر حسین افشین
تلفن0216166230
ایمیلbifa@sharif.edu
وبسایتhttp://sivo.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری عمردهی سازه‌ها و سیستم‌های الکترو/مکانیکی برنا فناور شریف
مدیردکتر سعید ادیب نظری
اعضای هیئت موسسدکتر سعید ادیب نظری
تلفن02166164612
ایمیلadib@sharif.edu
وبسایتhttp://borna.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری آیرودینامیک و هیدرودینامیک کاربردی شریف
مدیردکتر کاظم هجران‌فر
اعضای هیئت موسسدکتر کاظم هجران‌فر
تلفن02166164603
ایمیلkhejran@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری طراحی سیستمی شناسا شریف
مدیردکتر افشین بنازاده
اعضای هیئت موسسدکتر افشین بنازاده- دکتر محمدرضا مراد
تلفن02166166225
ایمیلbanazadeh@sharif.edu
وبسایتhttp://shenasagroup.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری هدایت و کنترل شریف
مدیردکتر هادی نوبهاری
اعضای هیئت موسسدکتر هادی نوبهاری
تلفن02166166316
ایمیلgcrc@sharif.edu
وبسایتhttp://gcrc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف
مدیردکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن02166166208
ایمیلhamsa@sharif.edu
وبسایتhttp://hamsa.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی، ارتقاء و رشد شرکت‌ها(بارش) شریف
مدیردکتر ابراهیم سوزنچی
اعضای هیئت موسسدکتر ابراهیم سوزنچی
تلفن-
ایمیل-
وبسایتhttp://baresh.sharif.edu
نام واحدآزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشار قوی شریف
مدیردکتر شهریار کابلی
اعضای هیئت موسسدکتر شهریار کابلی
تلفن02166165944
ایمیلkaboli@sharif.ir
وبسایتhttp://hvpelab.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری طراحی و توسعه سیستم‌های دیجیتال شریف
مدیردکتر مهدی شعبانی
اعضای هیئت موسسدكتر مهدی شعبانی - دكتر علی فتوت احمدی
تلفن02166164366
ایمیلmahdi@sharif.ir
وبسایتhttp://ddds.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش شریف
مدیردکتر بیژن وثوقی وحدت
اعضای هیئت موسسدکتر بیژن وثوقی وحدت
تلفن02166166202
ایمیلodmt@sharif.edu
وبسایتhttp://odmt.sharif.edu