مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۰۷
نام واحد مرکز فناوری توسعه محصول صنعتی شریف
مدیر دکتر جمال ارغوانی هادی
اعضای هیئت موسس دکتر جمال ارغوانی هادی
تلفن 021-6616210
ایمیل spdc@sharif.ir
وبسایت http://spdc.sharif.ir
نام واحد مرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور و امن
مدیر دکتر شاهرخ قائم مقامی
اعضای هیئت موسس دکتر شاهرخ قائم مقامی - دکتر محمود سلماسی‌زاده
تلفن 02166166306
ایمیل ghaemmag@sharif.ir
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری رباتیک اجتماعی-شناختی
مدیر دکتر علی مقداری
اعضای هیئت موسس دکتر علی مقداری
تلفن 021-66165698
ایمیل meghdari@sharif.ir
وبسایت http://sharif.ir/~cedra
نام واحد مرکز خدمات فناوری نفت شریف/ ازدیاد برداشت و بهبود تولید
مدیر دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
اعضای هیئت موسس دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
تلفن 02166166236
ایمیل shahab@sharif.ir
وبسایت http://eor.ir
نام واحد مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی شریف
مدیر دکتر حسین مختاری
اعضای هیئت موسس دکتر حسین مختاری
تلفن 02166166233
ایمیل sidc@sharif.edu
وبسایت http://sidc.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری سنجش تجهیز شریف
مدیر دکتر رسول صدیقی بنابی
اعضای هیئت موسس دکتر رسول صدیقی بنابی
تلفن 021-66164526
ایمیل sadighi@sharif.ir
وبسایت http://santac.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه‌های ناوبری و كنترل شریف
مدیر دکتر حسن سالاریه
اعضای هیئت موسس دکتر حسن سالاریه
تلفن 02166166216
ایمیل salarieh@sharif.ir
وبسایت http://ncso.sharif.edu
نام واحد مرکز خدمات فناوری پایش وضعیت و عیب‌یابی شریف
مدیر دکتر مهدی بهزاد
اعضای هیئت موسس دکتر مهدی بهزاد
تلفن 021-66165509
ایمیل m_behzad@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحی سیستم‌های پیشرفته تهویه صنعتی شریف
مدیر دکتر بیژن فرهانیه
اعضای هیئت موسس دکتر بیژن فرهانیه - دکتر حسین افشین
تلفن 0216166230
ایمیل bifa@sharif.edu
وبسایت http://sivo.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری ارزیابی عمر و بهبود سلامت سازه‌های برنا فناور شریف
مدیر دکتر سعید ادیب نظری
اعضای هیئت موسس دکتر سعید ادیب نظری
تلفن 02166072587
ایمیل adib@sharif.edu , borna@sharif.edu
وبسایت http://borna.tsc.sharif.edu