نام واحدمرکز خدمات هوش مصنوعی شریف
مدیردکتر حمیدرضا ربیعی
اعضای هیئت موسسدکتر حمیدرضا ربیعی
تلفن02166069143
ایمیلinfo@office.ictic.sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی رمزنگاری و سیستم‌های امنیت اطلاعات و ارتباطات شریف
مدیردکتر محمدرضا عارف
اعضای هیئت موسسدکتر محمدرضا عارف
تلفن-
ایمیلaref@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری هوش مصنوعی در پردازش سیگنال و تحلیل داده (هوش پرداز)
مدیردکتر حمید بهروزی
اعضای هیئت موسسدکتر حمید بهروزی و دکتر مهدیه سلیمانی باغشاه
تلفن021-66166238
ایمیلbehroozi@sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه فناوری‌های نرم و صنايع فرهنگي شریف
مدیرمهندس محمد میرزایی
اعضای هیئت موسسدکتر مونس سیاح – دکتر رضا روستاآزاد – دکتر محمدصالح لباف‌زاده – دکتر مصطفوی تقوی – مهندس محمد میرزایی
تلفن02166166207
ایمیل-
وبسایتhttp://softech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوري تحليل و تصوير داده (شمارا) شريف
مدیردکتر کسری علیشاهی
اعضای هیئت موسسدکتر کسری علیشاهی – دکتر محمدرضا رزوان
تلفن02166166315
ایمیلalishahi@sharif.ir
وبسایتhttp://shomara.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری شبکه های مخابراتی پیشرفته ابری (شمپا)
مدیردکتر بابک حسین خلج
اعضای هیئت موسسدکتر بابک حسین خلج
تلفن02166166240
ایمیلkalaj@sharif.ir
وبسایتhttp://cloudnet.sharif.ir
نام واحدمرکز خدمات فناوری طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند چند فناوری
مدیردکتر سیاوش بیات
اعضای هیئت موسسدكتر سیاوش بیات - دكتر محمد مهدی نایبی
تلفن02166166213
ایمیلbayat@sharif.ir
وبسایت-
نام واحدمرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد (آپا) شریف
مدیردکتر مرتضی امینی
اعضای هیئت موسسدکتر مرتضی امینی - دکتر سیدمهدی خرازی – دکتر رسول جلیلی
تلفن021 66166665
ایمیلinfo@cert.sharif.edu
وبسایتhttps://cert.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند شریف
مدیردکتر جعفر حبیبی
اعضای هیئت موسسدکتر جعفر حبیبی، دکتر محمد امین فضلی، دکتر شاهین حسابی، دکتر علی موقر رحیم آبادی
تلفن02166166244
ایمیلjhabibi@sharif.ir
وبسایتhttp://iiscenter.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری سکوی پردازش کلان‌داده مبتنی بر هوش مصنوعی
مدیردکتر حمیدرضا ربیعی
اعضای هیئت موسسدکتر حمیدرضا ربیعی
تلفن02166166237
ایمیلinfo@wizeanalytics.com
وبسایتhttp://wizeanalytics.com