نام واحدشتاب‌دهنده پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمهندس حمیدرضا حسینی
اعضای هیئت موسس-
تلفن 021-66166249 - 66166206
ایمیلinfo@accelerator@sharif.edu
وبسایت http://accelerator.sharif.ir/
نام واحدمرکز خدمات آزمایشگاهی شريف
مدیردكتر نعمیه ناصری
اعضای هیئت موسس-
تلفن02166166246
ایمیلclab@sharif.edu
وبسایتhttp://centrallab.sharif.ir/
نام واحددفتر توسعه بازار و انتقال فناوری
مدیرمهندس حسین شاهرخی
اعضای هیئت موسس-
تلفن66166301 , 66166342
ایمیلmarketing@sharif.ir
وبسایتhttp://techfamily.sharif.ir
نام واحددفتر خدمات فناوری جداساز لرزه‌ای شریف
مدیردکتر علی بخشی
اعضای هیئت موسسدکتر علی بخشی – دکتر محمدعلی قناد
تلفن02166166226
ایمیلbakhshi@sharif.edu
وبسایتhttp://sitc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری سوخت، احتراق و آلایندگی شریف
مدیردکتر وحید حسینی
اعضای هیئت موسسدکتر وحید حسینی
تلفن021-66166209
ایمیلvhosseini@sharif.ir
وبسایتhttp://fcegroup.sharif.edu
نام واحدمدرسه اشتغال شریف
مدیردکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس-
تلفن02166166305
ایمیلm_movahedi@sharif.ir
وبسایتhttp://careerschool.ir
نام واحدمرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیردکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس-
تلفن02166166303- 02166166302
ایمیلm_movahedi@sharif.ir
وبسایتhttp://karafarini.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه سیستم‌های احتراق و انرژی (کوئنتک) شریف
مدیردکتر محمد فرشچی
اعضای هیئت موسسدکتر محمد فرشچی
تلفن021-66166203
ایمیلcoen-tech@sharif.edu
وبسایتhttp://coen-tech.sharif.edu
نام واحدمركز خدمات فناوری طراحی فرایند، ایمنی و كاهش ضایعات شریف
مدیردکتر داود رشتچیان
اعضای هیئت موسسدکتر داود رشتچیان
تلفن021-6616219 - 66165457
ایمیلcpsl@che.sharif.edu
وبسایت-
نام واحددفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی فرآیندهای زیست فناوری (به فراز) شریف
مدیردکتر منوچهر وثوقی
اعضای هیئت موسسدکتر منوچهر وثوقی، دکتر ایران عالم زاده، دکتر امیر شاملو
تلفن02166164104
ایمیلvosoughi@sharif.ir
وبسایتhttp://behfaraz.sharif.edu