مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
نام واحد دفتر خدمات فناوری ارتقای کیفی تولید نفت و فرآوره‌های نفتی (پِتِک) شریف
مدیر دکتر سیروس قطبی
اعضای هیئت موسس دکتر سیروس قطبی
تلفن 021-66165405
ایمیل petech@sharif.edu
وبسایت http://petech.sharif.edu
نام واحد آزمایشگاه فناوری سلول‌های خورشیدی
مدیر دکتر نیما تقوی نیا
اعضای هیئت موسس دکتر نیما تقوی نیا
تلفن 02166164570
ایمیل taghavinia@sharif
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سیستم‌های پیشرفته انرژی شریف
مدیر دکتر محمد فراهانی
اعضای هیئت موسس دکتر محمدرضا سلطانی، دکتر محمد فراهانی
تلفن 021-66166324
ایمیل mfarahani@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری توسعه صنایع انرژی شریف
مدیر دکتر محمد حسن سعیدی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد حسن سعیدی – دکتر محمد تقی احمدیان
تلفن 021-66085198
ایمیل -
وبسایت http://seid.sharif.edu
نام واحد مرکز خدمات فناوری توسعه سامانه‌های نوین انرژی (توسان) شریف
مدیر دکتر مسعود دربندی
اعضای هیئت موسس دکتر مسعود دربندی
تلفن 02166166314
ایمیل energytech@sharif.edu
وبسایت http://energytech.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوري سامانه‌هاي فضايي (فضاسام) شريف
مدیر دكتر نیما اسدیان
اعضای هیئت موسس دكتر نیما اسدیان
تلفن 021-66164607
ایمیل sdsfsf@sdfds.sdf
وبسایت -