مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
نام واحد دفتر خدمات فناوری جداساز لرزه‌ای شریف
مدیر دکتر علی بخشی
اعضای هیئت موسس دکتر علی بخشی – دکتر محمدعلی قناد
تلفن 02166166226
ایمیل bakhshi@sharif.edu
وبسایت http://sitc.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری سوخت، احتراق و آلایندگی شریف
مدیر دکتر وحید حسینی
اعضای هیئت موسس دکتر وحید حسینی
تلفن 021-66166209
ایمیل vhosseini@sharif.ir
وبسایت http://fcegroup.sharif.edu
نام واحد مدرسه اشتغال شریف
مدیر دکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس -
تلفن 02166166305
ایمیل m_movahedi@sharif.ir
وبسایت http://careerschool.ir
نام واحد مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیر دکتر مجتبی موحدی
اعضای هیئت موسس -
تلفن 02166166303- 02166166302
ایمیل m_movahedi@sharif.ir
وبسایت http://karafarini.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری توسعه سیستم‌های احتراق و انرژی (کوئنتک) شریف
مدیر دکتر محمد فرشچی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد فرشچی
تلفن 021-66166203
ایمیل coen-tech@sharif.edu
وبسایت http://coen-tech.sharif.edu
نام واحد مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات (CPSL)
مدیر دکتر داود رشتچیان
اعضای هیئت موسس دکتر داود رشتچیان
تلفن 021-66166219-09178524754
ایمیل cpsl@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی فرآیندهای زیست فناوری (به فراز) شریف
مدیر دکتر منوچهر وثوقی
اعضای هیئت موسس دکتر منوچهر وثوقی، دکتر ایران عالم زاده، دکتر امیر شاملو
تلفن 02166164104
ایمیل vosoughi@sharif.ir
وبسایت http://behfaraz.sharif.edu
نام واحد مرکز خدمات فناوری‌های زیست محیطی شریف
مدیر دکتر ایوب ترکیان
اعضای هیئت موسس دکتر ایوب ترکیان
تلفن -
ایمیل torkian@sharif.ir
وبسایت http://envirotech.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری پوشش‌های پلیمری شریف
مدیر دکتر سید عباس موسوی
اعضای هیئت موسس دکتر سید عباس موسوی
تلفن 02166038758
ایمیل musavi@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری چاه و مخازن نفتی شریف
مدیر دکتر محسن مسیحی
اعضای هیئت موسس دکتر محسن مسیحی
تلفن 02166166425
ایمیل wrts@sharif.edu
وبسایت http://wrts.sharif.edu