مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۲۴
نام واحد دفتر خدمات فناوری آیرودینامیک و هیدرودینامیک کاربردی شریف
مدیر دکتر کاظم هجران‌فر
اعضای هیئت موسس دکتر کاظم هجران‌فر
تلفن 02166164603
ایمیل khejran@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحی سیستمی شناسا شریف
مدیر دکتر افشین بنازاده
اعضای هیئت موسس دکتر افشین بنازاده- دکتر محمدرضا مراد
تلفن 02166166225
ایمیل banazadeh@sharif.edu
وبسایت http://shenasagroup.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری هدایت و کنترل شریف
مدیر دکتر هادی نوبهاری
اعضای هیئت موسس دکتر هادی نوبهاری
تلفن 02166166316
ایمیل gcrc@sharif.edu
وبسایت http://gcrc.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف
مدیر دکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسس دکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن 02166166208
ایمیل hamsa@sharif.edu
وبسایت http://hamsa.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی، ارتقاء و رشد شرکت‌ها(بارش) شریف
مدیر دکتر ابراهیم سوزنچی
اعضای هیئت موسس دکتر ابراهیم سوزنچی
تلفن -
ایمیل -
وبسایت http://baresh.sharif.edu
نام واحد آزمایشگاه خدمات فناوری الکترونیک قدرت فشار قوی شریف
مدیر دکتر شهریار کابلی
اعضای هیئت موسس دکتر شهریار کابلی
تلفن 02166165944
ایمیل kaboli@sharif.ir
وبسایت http://hvpelab.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحی و توسعه سیستم‌های دیجیتال شریف
مدیر دکتر مهدی شعبانی
اعضای هیئت موسس دكتر مهدی شعبانی - دكتر علی فتوت احمدی
تلفن 02166164366
ایمیل mahdi@sharif.ir
وبسایت http://ddds.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری توسعه فناوری ریزپردازش شریف
مدیر دکتر بیژن وثوقی وحدت
اعضای هیئت موسس دکتر بیژن وثوقی وحدت
تلفن 02166166202
ایمیل odmt@sharif.edu
وبسایت http://odmt.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف
مدیر دکتر امیر صمیمی
اعضای هیئت موسس دکتر امیر صمیمی
تلفن 02166166239
ایمیل asamimi@sharif.edu
وبسایت http://its.tsc.sharif.edu
نام واحد مرکز پژوهشی مهندسی دریا شریف
مدیر دکتر محمد سعید سیف
اعضای هیئت موسس دکتر محمد سعید سیف
تلفن 021-66165549
ایمیل info@merc.sharif.edu
وبسایت http://merc.sharif.edu