نام واحددفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف
مدیردکتر امیر صمیمی
اعضای هیئت موسسدکتر امیر صمیمی
تلفن02166166239
ایمیلasamimi@sharif.edu
وبسایتhttp://its.tsc.sharif.edu
نام واحدمرکز پژوهشی مهندسی دریا شریف
مدیردکتر محمد سعید سیف
اعضای هیئت موسسدکتر محمد سعید سیف
تلفن02166165563 - 02166166220
ایمیلinfo@merc.sharif.edu
وبسایتhttp://merc.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه فناوری‌های نرم و صنايع فرهنگي شریف
مدیرمهندس محمد میرزایی
اعضای هیئت موسسدکتر مونس سیاح – دکتر رضا روستاآزاد – دکتر محمدصالح لباف‌زاده – دکتر مصطفوی تقوی – مهندس محمد میرزایی
تلفن02166166207
ایمیل-
وبسایتhttp://softech.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوري تحليل و تصوير داده (شمارا) شريف
مدیردکتر کسری علیشاهی
اعضای هیئت موسسدکتر کسری علیشاهی – دکتر محمدرضا رزوان
تلفن02166166315
ایمیلalishahi@sharif.ir
وبسایتhttp://shomara.sharif.edu
نام واحددفتر خدمات فناوری شبکه های مخابراتی پیشرفته ابری (شمپا)
مدیردکتر بابک حسین خلج
اعضای هیئت موسسدکتر بابک حسین خلج
تلفن02166166240
ایمیلkalaj@sharif.ir
وبسایتhttp://cloudnet.sharif.ir
نام واحدمرکز خدمات فناوری طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند چند فناوری
مدیردکتر سیاوش بیات
اعضای هیئت موسسدكتر سیاوش بیات - دكتر محمد مهدی نایبی
تلفن02166166213
ایمیلbayat@sharif.ir
وبسایت-
نام واحدمرکز آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد (آپا) شریف
مدیردکتر مرتضی امینی
اعضای هیئت موسسدکتر مرتضی امینی - دکتر سیدمهدی خرازی – دکتر رسول جلیلی
تلفن021 66166665
ایمیلinfo@cert.sharif.edu
وبسایتhttps://cert.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند شریف
مدیردکتر جعفر حبیبی
اعضای هیئت موسسدکتر جعفر حبیبی، دکتر محمد امین فضلی، دکتر شاهین حسابی، دکتر علی موقر رحیم آبادی
تلفن02166166244
ایمیلjhabibi@sharif.ir
وبسایتhttp://iiscenter.sharif.edu
نام واحدمرکز خدمات فناوری سکوی پردازش کلان‌داده مبتنی بر هوش مصنوعی
مدیردکتر حمیدرضا ربیعی
اعضای هیئت موسسدکتر حمیدرضا ربیعی
تلفن02166166237
ایمیلinfo@wizeanalytics.com
وبسایتhttp://wizeanalytics.com
نام واحددفتر خدمات فناوری توسعه و نگهداری سیستم‌های نرم‌‎افزاری شریف (شریف رایان)
مدیردکتر عباس حیدرنوری
اعضای هیئت موسسدکتر عباس حیدرنوری
تلفن02166166340
ایمیلinfo@sharifrayan.com
وبسایتhttp://SharifRayan.com