مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحي، ساخت و آزمون تجهيزات دقيق صنعتي شريف (شريف فن)
مدیر دکتر سعيد خدايگان
اعضای هیئت موسس سعيد خدايگان
تلفن 02166166326
ایمیل khodaygan@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه‌های مهاربان شریف
مدیر دکتر امین نوبختی
اعضای هیئت موسس دکتر امین نوبختی
تلفن 02166166329
ایمیل nobakhti@sharif.edu
وبسایت http://maharban.sharif.edu
نام واحد مرکز خدمات فناوری طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
مدیر دکتر محمد دورعلی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد دورعلی
تلفن 02166166231
ایمیل durali@sharif.edu
وبسایت http://dsda.sharif.edu
نام واحد مرکز فناوری توسعه محصول صنعتی شریف
مدیر دکتر جمال ارغوانی هادی
اعضای هیئت موسس دکتر جمال ارغوانی هادی
تلفن 021-6616210
ایمیل spdc@sharif.ir
وبسایت http://spdc.sharif.ir
نام واحد مرکز خدمات فناوری سیستم های پردازش محور و امن
مدیر دکتر شاهرخ قائم مقامی
اعضای هیئت موسس دکتر شاهرخ قائم مقامی - دکتر محمود سلماسی‌زاده
تلفن 02166166306
ایمیل ghaemmag@sharif.ir
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری رباتیک اجتماعی-شناختی
مدیر دکتر علی مقداری
اعضای هیئت موسس دکتر علی مقداری
تلفن 021-66165698
ایمیل meghdari@sharif.ir
وبسایت http://sharif.ir/~cedra
نام واحد مرکز خدمات فناوری توسعه خودکفایی صنعتی شریف
مدیر دکتر حسین مختاری
اعضای هیئت موسس دکتر حسین مختاری
تلفن 02166166233
ایمیل sidc@sharif.edu
وبسایت http://sidc.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری سنجش تجهیز شریف
مدیر دکتر رسول صدیقی بنابی
اعضای هیئت موسس دکتر رسول صدیقی بنابی
تلفن 021-66164526
ایمیل sadighi@sharif.ir
وبسایت http://santac.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه‌های ناوبری و كنترل شریف
مدیر دکتر حسن سالاریه
اعضای هیئت موسس دکتر حسن سالاریه
تلفن 02166166216
ایمیل salarieh@sharif.ir
وبسایت http://ncso.sharif.edu
نام واحد مرکز خدمات فناوری پایش وضعیت و عیب‌یابی شریف
مدیر دکتر مهدی بهزاد
اعضای هیئت موسس دکتر مهدی بهزاد
تلفن 021-66165509
ایمیل m_behzad@sharif.edu
وبسایت -