مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۰۶
نام واحد دفتر طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی رمزنگاری و سیستم‌های امنیت اطلاعات و ارتباطات شریف
مدیر دکتر محمدرضا عارف
اعضای هیئت موسس دکتر محمدرضا عارف
تلفن -
ایمیل aref@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات مدیریت پروژه و مدلسازی اطلاعات ساختمان شریف
مدیر دکتر امین الوانچی
اعضای هیئت موسس دکتر امین الوانچی
تلفن 02166166312
ایمیل alvanchi@sharif.edu
وبسایت https://pmbim-sharif.ir/about/#
نام واحد دفتر فناوری های محتوایی فضای مجازی
مدیر دکتر محمد شریف خانی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد شریف خانی، مهندس محمدرضا کبیری، مهندس سید مهدی حسینی
تلفن ۰۲۱۶۶۱۶۶۳۲۶
ایمیل mrezakabiri94@gmail.com
وبسایت http://net-box.ir
نام واحد دفتر خدمات فناوری زیست همراه شریف
مدیر دکتر محمد فخارزاده جهرمی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد فخارزاده جهرمی
تلفن 02166166339
ایمیل fakharzadeh@sharif.edu - info@biosen.ir
وبسایت http://www.biosen.ir
نام واحد دفتر توسعه فناوری و نوآوری های شریف
مدیر دکتر علی ملکی
اعضای هیئت موسس دکتر علی ملکی
تلفن 021-66072571-2
ایمیل info@technosharif.ir
وبسایت http://technosharif.tsc.sharif.ir
نام واحد دفتر خدمات مشاوره بهبود عملکرد سازمانی شریف
مدیر دکتر منوچهر نجمی
اعضای هیئت موسس دکتر منوچهر نجمی
تلفن 02166165856
ایمیل m.najmi@sharif.edu
وبسایت http://gsme.sharif.edu/profs/najmi/
نام واحد دفتر خدمات فناوری هوش مصنوعی در پردازش سیگنال و تحلیل داده (هوش پرداز)
مدیر دکتر حمید بهروزی
اعضای هیئت موسس دکتر حمید بهروزی و دکتر مهدیه سلیمانی باغشاه
تلفن 021-66166238
ایمیل behroozi@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال
مدیر دکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسس دکتر عباس ابراهیمی
تلفن 02166166214
ایمیل ebrahimi_a@sharif.ir
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سامانه‌های مهاربان شریف
مدیر دکتر امین نوبختی
اعضای هیئت موسس دکتر امین نوبختی
تلفن 02166166329
ایمیل nobakhti@sharif.edu
وبسایت http://maharban.sharif.edu
نام واحد مرکز خدمات فناوری طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی
مدیر دکتر محمد دورعلی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد دورعلی
تلفن 02166166231
ایمیل durali@sharif.edu
وبسایت http://dsda.sharif.edu