مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
نام واحد دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
مدیر دکتر سید علیرضا فیض بخش
اعضای هیئت موسس دکتر سید علیرضا فیض بخش
تلفن 66166337-8
ایمیل sharifstar@sharif.ir
وبسایت https://sharifstar.com/
نام واحد دفتر توسعه فناوری و نوآوری های شریف
مدیر دکتر علی ملکی
اعضای هیئت موسس دکتر علی ملکی
تلفن 021-66072571-2
ایمیل info@technosharif.ir
وبسایت http://technosharif.tsc.sharif.ir
نام واحد دفتر خدمات مشاوره بهبود عملکرد سازمانی شریف
مدیر دکتر منوچهر نجمی
اعضای هیئت موسس دکتر منوچهر نجمی
تلفن 02166165856
ایمیل m.najmi@sharif.edu
وبسایت http://gsme.sharif.edu/profs/najmi/
نام واحد دفتر خدمات فناوری همگام سازمان (همسا) شريف
مدیر دکتر محمدرضا اکبری جوکار
اعضای هیئت موسس دکتر محمدرضا اکبری جوکار
تلفن 02166166208
ایمیل hamsa@sharif.edu
وبسایت http://hamsa.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری بهینه‌سازی، ارتقاء و رشد شرکت‌ها(بارش) شریف
مدیر دکتر ابراهیم سوزنچی
اعضای هیئت موسس دکتر ابراهیم سوزنچی
تلفن -
ایمیل -
وبسایت http://baresh.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری حمل و نقل هوشمند شریف
مدیر دکتر امیر صمیمی
اعضای هیئت موسس دکتر امیر صمیمی
تلفن 02166166239
ایمیل asamimi@sharif.edu
وبسایت http://its.tsc.sharif.edu