مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
نام واحد دفتر خدمات فناوری اپتومکاترونیک شریف
مدیر دکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسس دکتر عباس ابراهیمی
تلفن 09122874572
ایمیل optonic@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری سنجش و کنترل جریان سیال
مدیر دکتر عباس ابراهیمی
اعضای هیئت موسس دکتر عباس ابراهیمی
تلفن 02166166214
ایمیل ebrahimi_a@sharif.ir
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری ارزیابی عمر و بهبود سلامت سازه‌های برنا فناور شریف
مدیر دکتر سعید ادیب نظری
اعضای هیئت موسس دکتر سعید ادیب نظری
تلفن 02166072587
ایمیل adib@sharif.edu , borna@sharif.edu
وبسایت http://borna.tsc.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری آیرودینامیک و هیدرودینامیک کاربردی شریف
مدیر دکتر کاظم هجران‌فر
اعضای هیئت موسس دکتر کاظم هجران‌فر
تلفن 02166164603
ایمیل khejran@sharif.edu
وبسایت -
نام واحد دفتر خدمات فناوری طراحی سیستمی شناسا شریف
مدیر دکتر افشین بنازاده
اعضای هیئت موسس دکتر افشین بنازاده- دکتر محمدرضا مراد
تلفن 02166166225
ایمیل banazadeh@sharif.edu
وبسایت http://shenasagroup.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری هدایت و کنترل شریف
مدیر دکتر هادی نوبهاری
اعضای هیئت موسس دکتر هادی نوبهاری
تلفن 02166166316
ایمیل gcrc@sharif.edu
وبسایت http://gcrc.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوری توسعه سیستم‌های احتراق و انرژی (کوئنتک) شریف
مدیر دکتر محمد فرشچی
اعضای هیئت موسس دکتر محمد فرشچی
تلفن 021-66166203
ایمیل coen-tech@sharif.edu
وبسایت http://coen-tech.sharif.edu
نام واحد دفتر خدمات فناوري سامانه‌هاي فضايي (فضاسام) شريف
مدیر دكتر نیما اسدیان
اعضای هیئت موسس دكتر نیما اسدیان
تلفن 021-66164607
ایمیل sdsfsf@sdfds.sdf
وبسایت -