مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازید دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف

بازید تعدادی از دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف شنبه ۱۴ مردادماه، تعدادی از دانشجویان از رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید بعمل آوردند و با فناوری‌ها، محصولات دانش بنیان و همچنین فعالیتهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه آشنا شدند. .این گروه از مراکز و دفاتر فناوری مجتمع خدمات اطلاعت بیشتر دربارهبازید دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف[…]