مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۰۷

بازدید مدیران و پژوهشگران موسسه برین کشور اندونزی از دانشگاه و مجتمع فناوری شریف

بازدید مدیران و پژوهشگران موسسه برین کشور اندونزی از دانشگاه و مجتمع فناوری شریف

بازید دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف

بازید تعدادی از دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف شنبه ۱۴ مردادماه، تعدادی از دانشجویان از رشته‌های مختلف مهندسی و علوم پایه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید بعمل آوردند و با فناوری‌ها، محصولات دانش بنیان و همچنین فعالیتهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه آشنا شدند. .این گروه از مراکز و دفاتر فناوری مجتمع خدمات اطلاعت بیشتر دربارهبازید دانشجویان دانشگاه چینهوا چین از دانشگاه صنعتی شریف[…]

بازید وزیر صنعت، سفیر کشور عمان و هیأت بلند پایه همراه از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع فناوری شریف

بازید وزیر صنعت، سفیر کشور عمان و هیأت بلند پایه همراه از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری شریف در این بازید هیأت بازدیدکننده از دستاوردهای فناورانه مجتمع خدمات فناوری شریف آشنا شدند