مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۲۵

بازید وزیر صنعت، سفیر کشور عمان و هیأت بلند پایه همراه از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع فناوری شریف

بازید وزیر صنعت، سفیر کشور عمان و هیأت بلند پایه همراه از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری شریف در این بازید هیأت بازدیدکننده از دستاوردهای فناورانه مجتمع خدمات فناوری شریف آشنا شدند