مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازید وزیر صنعت، سفیر کشور عمان و هیأت بلند پایه همراه از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع فناوری شریف


بازید وزیر صنعت، سفیر کشور عمان و هیأت بلند پایه همراه از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری شریف
در این بازید هیأت بازدیدکننده از دستاوردهای فناورانه مجتمع خدمات فناوری شریف آشنا شدند