مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۱/۰۵/۲۰

مدیر جدید شتابدهنده شریف معرفی شد

دکتر موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر حامد کاشانی مدیر پیشین شتابدهنده شریف، مهندس حمیدرضا حسینی را به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی؛ در جلسه‌ای که امروز سه‌ شنبه 30 مهرماه با حضور دکتر موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مهندس دهبیدی‌پور اطلاعت بیشتر دربارهمدیر جدید شتابدهنده شریف معرفی شد[…]

کـــــودک شـــــــاد امـــروز، انسان موفق و خوشبخت فرداست

معرفی تیم هویو (HOOYO)، استارتاپ مستقر در شتابدهنده‌ دانشگاه صنعتی شریف در جهان معاصر «بازی»، بهترین شکل فعالیت طبیعی برای هر کودک است. در واقع بازی کردن، در زندگی کودک از اهمیت زیادی برخوردار است. در جریان بازی، نیروهای روحی و جسمی کودک؛ یعنی دقت، حافظه، تخیل، نظم و ترتیب، چالاکی و مهارت و … اطلاعت بیشتر دربارهکـــــودک شـــــــاد امـــروز، انسان موفق و خوشبخت فرداست[…]

بازدید مدیر دفتر ارتباطات دانشگاه دیاله عراق از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، امروز دوشنبه ۲۲ مهرماه، دکتر عمار ریاض قاسم، مدیر دفتر ارتباطات دانشگاه دیاله عراق به همراه محمد الثامر از دانشگاه صنعتی شریف بازدید نمودند. در جلسه‌ای که به این منظور در دفتر امور بین‌الملل برگزار شد، دکتر شهرام خزائی از دانشکده علوم ریاضی و دکتر مهران جاهد مدیر دفتر دانشجویان بین‌الملل اطلاعت بیشتر دربارهبازدید مدیر دفتر ارتباطات دانشگاه دیاله عراق از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری دانشگاه[…]

« زنجيره دانش تا ارزش »بستر توانمندسازي توليد و خودکفایی در کشور

پژوهش خبری صدا وسیما: امروزه تکنولوژی یکی از عوامل اساسی در ایجاد ثروت، ایجاد ارزش افزوده و توسعه ملی در هر کشوری به شمار می رود که مهد تولید آن عمدتاً دانشگاه های صنعتی و بخش عمده مصرف آن نیز در صنایع مختلف می باشد. از این رو ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت و استفاده اطلاعت بیشتر درباره« زنجيره دانش تا ارزش »بستر توانمندسازي توليد و خودکفایی در کشور[…]