برنامه توسعه و انتقال فناوری شريف

اطلاعات واحد
مدیرسینا حسنعلی زاده
تلفن66166301
آدرستهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 301
وبسایتhttp://research.sharif.edu/tdo
ایمیلtdo@sharif.edu
کد qr

معرفی برنامه:

این برنامه برای انجام موارد زیر تأسیس شده است:

 • سرمایه‌گذاری برای پروژه‌هايی که دانش فنی آن توسعه يافته و تقاضای قابل توجهی در بازار وجود دارد به منظور نمونه‌سازي.
 • از بین بردن ريسك مالی و حقوقی از فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شده توسط اعضای هیئت علمی
 • معرفی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک بخش تحقیق و توسعه کارآمد و قابل اعتماد به صنعت
 • ایجاد همکاری و ارتباط بین صنعت و کار محققان و اعضای هیئت علمی
 • بررسی تقاضا از بازار و در نتیجه تعامل و همکاری با صنایع هدف
 • ایجاد یک درآمد دائمی از طریق انتقال مجوزهای تکنولوژی توسعه داده شده در دانشگاه
 • ایجاد یک بخش برای فراهم کردن خدمات بازاریابی تکنولوژی

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

 • بررسي و ارزيابي طرح‌ها و ايده‌ها و انتخاب طرح‌هاي با قابليت سرمايه‌‌گذاري
 • تهيه طرح امكان سنجي و ارتباط كامل با بازار و مشتريان
 • مشاركت و سرمايه‌گذاري در توسعه طرح‌ها و ايده‌ها
 • ثبت حقوق مالكيت فكري و معنوي(IP)
 • مذاكرات تخصصي با سرمايه‌گذاران
 • كمك به عقد قراردادها

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

 • ارزیابی بسیاری از پروژه‌های توسعه یافته توسط اعضای هیئت علمی
 • انتقال تعدادی از فناوری‌های موجود از دانشگاه به صنعت، جذب سرمایه و پس از آن ایجاد شرکت

معرفی افراد و سمت:

 • سینا حسنعلی زاده: مدیر اجرایی، کارشناس ارشد انتقال فناوری
 • الهه آران فر: کارشناس ارشد برنامه
 • فائزه علی نقی زاده: کارشناس ارشد برنامه
 •  طیبه رحیمی: كارشناس برنامه گرنت
 • اسماعيل شهرياري: كارشناس ارشد برنامه
 • سید محمد رضا حسینی: کارشناسی ارشد برنامه