مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۷

جشن پایان سال 1400مجتمع فناوری شریف

چهارشنبه 18 اسفند مطابق هر سال جشن پایان سال در مجتمع فناوری برگزار شد   این برنامه با حضور دکتر عباس ابراهیمی مدیر مجتمع فناوری و دکتر حدادپور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شریف و با همراهیی فناوران گرامی برگزار گردید