مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

حوزه‌های پژوهشی در اولویت حمایت دانشگاه صنعتی شریف

سلامت: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت دانشگاه در جهت ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه، حوزه سلامت است. دانشگاه با تمرکز بر وجوه فنی و مهندسی که می‌توانند در این بخش کارآمد باشند، در سال‌های گذشته فعالیت کرده است. تولید دانش فنی پوست مصنوعی و اپلیکیشن ماسک که در ایام کرونا یکی از مهمترین ابزارهای پایش اطلاعت بیشتر دربارهحوزه‌های پژوهشی در اولویت حمایت دانشگاه صنعتی شریف[…]