مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

برنامه پیاده روی آهار به شکرآب توسط فناوران مجتمع خدمات فناوری


برنامه پیاده روی آهار به شکرآب توسط فناوران مجتمع خدمات فناوری- پاییز 1402