مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازدید دانشگاه کراچی پاکستان از مجتمع خدمات فناوری شریف


بازدید دانشگاه کراچی پاکستان از مجتمع خدمات فناوری شریف در روز چهارشنبه 22 آذرماه انجام شد.