مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۶

بازدید رییس دانشگاه کازان روسیه و هیات همراه از مجتمع فناوری شریف


بازدید رییس دانشگاه کازان روسیه و هیات همراه از مجتمع فناوری شریف