مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۶

بازدید دانشجویان نخبه کشور عراق از دانشگاه صنعتی شریف‎


بازدید دانشجویان نخبه کشور عراق از ناحیه نوآوری شریف و فعالیت فناورانه دانشگاه صنعتی شریف