مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۰۷/۰۱

حضور سفیر کرواسی در مجتمع فناوری شریف


 سفیر کرواسی به اتفاق هیت همراه از مجتمع فناوری شریف بازدید به عمل آورد