مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۳/۰۷

برنامه طبیعت گردی مجتمع فناوری


روز پنج شنبه مورخ 3 شهریور 1401 فناوران مجتمع فناوری در برنامه طبیعت گردی یک روزه از طبیعت زیبای دره زمان بازدید کردند.

دره زمان