مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۷

حل چالش‌های صنعت با تکیه بر توان علمی دانشگاه شریف


 جمعی از کارشناسان مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به منظور ایجاد همکاری‌های مشترک، توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه و حل چالش‌های صنعت با تکیه بر پتانسیل‌های علمی دانشگاه صنعتی شریف، طی دو روز متوالی از برخی مراکز و واحدهای دانشگاه بازدید کردند.

استفاده از توان علمی و تخصصی دانشگاه صنعتی شریف، ایجاد همکاری‌های مشترک میان صنعت و دانشگاه با رویکرد حل چالش‌های صنعت، از جمله موضوعاتی بود که در این بازدیدها و جلسات مطرح شد.

همچنین کارشناسان این دو مجموعه صنعتی علاوه بر حضور در معاونت علمی و پژوهشی دانشگاه و دیدار با معاون پژوهشی دانشگاه، در جلسات تخصصی که با حضور استادان برجسته دانشگاه صنعتی شریف و مدیران شرکتهای پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار گردید از راهکارهای علمی موجود برای حل چالشهای صنعتی آگاه شدند.

شریف