بازدید شهردار محترم مشهد و هیات همراه از مجتمع خدمات فناوری

طی جلسه‌ای میان شهردار محترم مشهد و مدیر محترم پارک علم و فناوری دانشگاه شریف جناب آقای مهندس دهبیدی‌پور، ظرفیت‌های فناوری دانشگاه صنعتی شریف به ایشان معرفی گردید و سپس بازدیدی از مجتمع خدمات فناوری صورت پذیرفت.