مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۷

معرفی کتاب ارزیابی تکنولوژی


كتاب ارزيابي تكنولوژي در شركت‌هاي كوچك و متوسط ضمن پرداختن به ضرورت‌هاي ارزيابي تكنولوژي و ابعاد متنوع آن، روشي را نيز بر اساس متدولوژي يونيدو براي ارزيابي تكنولوژي به شيوه‌هاي كاملاً كاربردي ارائه نموده است. كتاب در شش فصل ابتدا به مديريت تكنولوژي و ضرورت آن پرداخته و سپس ضمن ارزيابي نيازهاي تكنولوژي در شركتهاي كوچك ومتوسط، مفاهيم به كار رفته و چگونگي ارزيابي در متدولوژي CAPTECH را مرور كرده، فرم‌ها و پرسشنامه‌هاي آن را ارائه مي‌نمايد. كتاب در فصول آخر، به ملاك امتياز دهي پارامترهاي تكنولوژي و پارامترهاي مديريتي و تحليل داده‌ها و نحوه تهيه گزارش ارزيابي تكنولوژي‌ها مي‌پردازد. با توجه به اينكه نقش شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد جهاني و توسعه كشورها به ويژه دركشورهاي در حال توسعه نظير كشور ما روز به روز بيشتر و حساس تر شده است، اين كتاب مي‌تواند اين بخش از نياز جامعه مديريت كشور را پاسخ دهد.
فناوران محترم می‌توانند این کتاب را از کتابخانه مشترک مرکز کارآفرینی و برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری واقع در واحد 303 به امانت بگیرند.