رویداد Sharif Tech Summit برگزار شد

رویداد Sharif Tech Summit با حضور اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان بانک‌ها و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با محوریت تأثیر فناوری هوش مصنوعی بر بازارهای مالی جهان، در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

مشاهده خبر

http://yon.ir/Tb8aj