مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۱۲/۰۶

آغاز به کار رویداد ناحیه ی نوآوری شریف با حضور معاون رئیس جمهور و شهردار تهران


آغاز به کار رویداد ناحیه ی نوآوری شریف با حضور معاون رئیس جمهور و شهردار تهران و بازدید از مجتمع خدمات فناوری

http://yon.ir/4BCAO