مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴
نام واحد بازدید مدیران و پژوهشگران موسسه برین کشور اندونزی از دانشگاه و مجتمع فناوری شریف
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
نام واحد برنامه کویر مرنجاب
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
نام واحد حل چالش‌های صنعت با تکیه بر توان علمی دانشگاه شریف
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
شریف
نام واحد بازدید یونیسف از مجتمع فناوری شریف
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
نام واحد بازدید دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
دانشگاه بقه الله