دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات واحد
مدیردکتر سید علیرضا فیض بخش
اعضای هیئت موسسدکتر سید علیرضا فیض بخش
تلفن6616337-8
آدرستهران،خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 415
وبسایتhttps://sharifstar.com/
ایمیلsharifstar@sharif.ir
کد qr

معرفی:

هدف اول: ترویج و آموزش مهارت­های مدیریت و کارآفرینی

هدف دوم: آشنا نمودن افراد با ویژگی‌ها و توانمندی‌های شخصی‌ای که برای موفقیت در حوزۀ کارآفرینی و نوآوری در دنیای آینده نیاز دارند.

هدف دوم : آموزش و تربیت و پرورش عمومی همۀ شرکت کنندگان در حوزه های تفکر سیستمی و انتقادی، خلاقیت و نوآوری، کار تیمی، ارتباطات، مذاکره، رهبری سازمانی، برنامه ریزی شخصی، آشنایی با فضای کسب و کار و برنامه ریزی کسب و کار (BP، BM، و …)، کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی و …

هدف سوم : شناسایی مستعدترین افراد شرکت کننده و آموزش و سرمایه گذاری بر روی ایشان به جهت تربیت افراد شاخص و تأثیرگذار اقتصادی و اجتماعی در دنیای 10 تا 20 سال آینده.

هدف چهارم : انتقال تکنولوژی سنجه ها و ابزارهای دقیقی ارزیابی، سنجش و توسعه انسانی جوانان به داخل کشور و بومی سازی و ایرانی نمودن کردن آن.

هدف پنجم: کمک به سازمان­های بزرگ خصوصی و عمومی در جهت پیاده سازی کارآفرینی سازمانی

هدف ششم: اطمینان از شایستگی افرادی که در پست‌های کلیدی سازمان جذب یا حفظ شده اند.

هدف ششم: کشف استعدادهای رشد و توسعه در میان کارکنان و قرار دادن آنان در برنامه‌های جانشینی.

هدف هفتم: ایجاد و تعمیق فضای رشد و یادگیری برای توسعه شایستگی‌ها در اعضای سازمان

معرفی حوزه‌های کاری و توانمندی‌ها:

  • آموزش و توسعۀ مهارت­های کارآفرینی، مدیریت و خلاقیت
  • ارزیابی و رتبه بندی مهارت­های کارآفرینی، مدیریت و خلاقیت
  • طراحی و انجام پروژه­های پژوهشی در حوزه های کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی
  • پیاده سازی کارآفرینی در سازمان­های بزرگ عمومی و خصوصی کشور

معرفی محصولات و پروژه‌ها:

  • باشگاه کارآفرینان جوان شریف استار
  • آزمون استعدادیابی و توان افزایی رهبران کارآفرین آینده
  • کانون ارزیابی و توسعه مدیران
  • مدرسه تابستانه کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف
  • کمپین های آموزشی کسب و کار

برگزاری پروژه های کارآفرینی در سازمان های بزرگ خصوصی و عمومی