مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۱/۲۴

حضور هیأتی عالی رتبه از اتحادیه آفریقا در دانشگاه صنعتی شریف


کمیسیونر علم، فناوری و منابع انسانی اتحادیه آفریقا در رأس هیأتی عالی رتبه از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی، هیأتی عالی رتبه از اتحادیه آفریقا روز یکشنبه ۱۹ اسفند سال جاری از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد. خانم سارا آنیانگ آگبور، کمیسیونر علم، فناوری و منابع انسانی اتحادیه آفریقا، آقای ماهاما اودراگو، مدیر منابع انسانی و علم و فناوری این اتحادیه و آقای پرفسور بلای کاسا، رئیس دانشگاه پان آفریکن، این هیأت آفریقایی را تشکیل می دادند.
در ابتدا در جلسه ای که در مجتمع خدمات فناوری با حضور دکتر موحدی، معاون پژوهش و فناوری، دکتر هرمزی نژاد، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، دکتر سیم چی، مدیر امور بین الملل دانشگاه و دکتر حلالی، معاون پژوهش و بین الملل دانشکده ی مهندسی و علم مواد برگزار شد، طرفین به مذاکره در زمینه گسترش همکاری ها پرداختند. خانم آگبور توسعه علم و فناوری را یکی از اولویت های مهم اتحادیه آفریقا دانست و ابراز امیدواری کرد که همکاری فعالی در این زمینه با دانشگاه های ایران شکل گیرد. گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت های طرفین از موضوعات مورد مذاکره در این جلسه بود.
پس از جلسه این هیأت بازدیدی از دفاتر مستقر در مجتمع خدمات فناوری و همچنین پژوهشکده ی علوم و فناوری نانو دانشگاه داشتند و از نزدیک با شماری از فعالیت های پژوهشی، صنعتی و نوآورانه دانشگاه صنمعتی شریف آشنا شدند.
شایان ذکر است که دانشگاه صنعتی شریف هم اکنون با آکادمی علوم سودان تفاهم نامه همکاری امضا نموده است و همکاری های پژوهشی فعالی با دانشگاه های کشور آفریقای جنوبی در حال حاضر در حال انجام است.