مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۱/۲۴

ششمین نشست دوستانه فناوران مجتمع خدمات فناوری


ششمین نشست دوستانه فناوران مجتمع خدمات فناوری چهارشنبه مورخ 97/12/15 برگزار گردید. در این برنامه ابتدا جناب آقای دکتر عباس حیدرنوری مدیر برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوری گزارشی از اقدامات صورت گرفته در مجتمع خدمات فناوری در طول سال 97 پرداختند و سپس فناوران حاضر در مراسم انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند.