رویداد تجاری سازی طرح های فناورانه

رویداد فرصت ها و چالش های کارآفرینی در ایران

نمایشگاه شرکت های نوپا و استارتآپی کشور

رویدار سه روزه ارائه به سرمایه گذار