مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۲/۰۹/۱۳
نام واحد بازدید مدیران و پژوهشگران موسسه برین کشور اندونزی از دانشگاه و مجتمع فناوری شریف
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
نام واحد صرفه‌جویی 140 میلیارد تومانی با طرح اتوماسیون فرایندهای مامورین برق
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -
نام واحد بازدید یونیسف از مجتمع فناوری شریف
مدیر -
اعضای هیئت موسس -
تلفن -
ایمیل -
وبسایت -