مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازید رییس دانشگاه وارث الانبیا عراق و جمعی از معاونان و مدیران از دانشگاه صنعتی شریف و آشنایی با فضای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه در حوزه دانش‌بنیان


بازید رئیس دانشگاه وارث الانبیا عراق و جمعی از معاونان و مدیران از دانشگاه صنعتی شریف و آشنایی با فضای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه در حوزه دانش‌بنیان