مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازدید معاون وزیر علوم روسیه و رؤسای دانشگاه‌های روسیه از مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف


بازدید معاون وزیر علوم روسیه و رؤسای دانشگاه‌های روسیه از مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف