مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازدید سفیر کشور اندونزی و رایزن علمی فرهنگی سفارت اندونزی از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری شریف


بازدید سفیر کشور اندونزی و رایزن علمی فرهنگی سفارت اندونزی از دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع خدمات فناوری شریف