مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۳/۰۵/۰۴

بازدید دانش آموزان دبیرستان شایستگان از مجتمع خدمات فناوری شریف


بازدید دانش آموزان دبیرستان شایستگان از مجتمع خدمات فناوری شریف