مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۰/۰۸/۰۲

اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت


در دنیای امروز، ارتباط صنعت با دانشگاه نقش موثری در رشد و توسعه کشورها و حضور آنها در جوامع بین المللی دارد

با توجه به رشد لحظه ای تکنولوژی و رقابت شدید بین کشورها در عرصه مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برخورداری از دانش روز و دستیابی به روش های نوین بهترین راه حل برای گام برداشتن در زمینه های گوناگون بخصوص در عرصه تکنولوژی است.