مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۰/۰۸/۰۲

اهداف مراکز نوآوری


اهداف مراکز نوآوری

ایجاد زمینه مناسب برای بروز خلاقیت و بستری برای رشد و پرورش ایده‌های نو بر مبنای دانش

حمایت از طرح‌های پژوهشگران، محققان، دانشجویان و دانش آموزان

کمک به شکل‌گیری و حیات شرکت‌های دانش‌بنیان

ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی، اشتغال و تجاری‌سازی محصولات

تولید فن‌آوری و خروج از مونتاژکاری

ایجاد ارتباط بین دانشگاه، صنعت و دولت و تأمین سرمایه‌های مادی و معنوی

ایجاد شور و انگیزه جهت نوآوری در علوم مختلف اعم از علوم حاضر و جدید

گسترش فناوری و ایجاد بستر تجاری‌سازی در زمینه‌های مختلف (خروج از فرهنگ تک‌محوری بودن و ترک عادت تولید فقط در یک زمینه خاص)