مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۰/۱۱/۰۵

حوزه‌های پژوهشی در اولویت حمایت دانشگاه صنعتی شریف


سلامت:

یکی از حوزه‌های مهم فعالیت دانشگاه در جهت ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه، حوزه سلامت است. دانشگاه با تمرکز بر وجوه فنی و مهندسی که می‌توانند در این بخش کارآمد باشند، در سال‌های گذشته فعالیت کرده است. تولید دانش فنی پوست مصنوعی و اپلیکیشن ماسک که در ایام کرونا یکی از مهمترین ابزارهای پایش سلامت بود، نمونه‌هایی از این فعالیت‌ها می‌باشد.

آب و محیط زیست:

تغییرات شگرف دراکوسیستم و متعاقب آن مشکلاتی که در بخش‌های مختلف محیط زیست به وجود می‌آید، در همه کشورها به ویژه کشور ما که به لحاظ منابع آبی مشکلات فراوانی دارد، چالش‌هایی ایجاد می‌کند. دانشگاه با ورود موثر در این حوزه به کمک کشور آمده است. نمونه سوآمد آن مگاپروژه احیا دریاچه ارومیه است که از همه ظرفیت‌های درون دانشگاهی و خارج از دانشگاه استفاده شده تا این بحران به نحو مناسبی حل شود.

انرژی:

یکی از مزایای کشور ما دسترسی آسان به منابع انرژی است. اما این منابع همیشگی نیستند. در چند دهه اخیر رقابت زیادی بین کشورهای توسعه یافته در ایجاد انرژی‌های تجدید پذیر به راه افتاده است. دانشگاه در جهت پاسخگویی به این نیاز امروز و آینده با تمام توان ورود پیدا کرده است. دانشکده انرژی، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف مجموعه‌هایی هستند که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند.