مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف

cropped-sharif-logo-png-transparent-2
۱۴۰۱/۰۵/۲۰

نشست فناوران مستقر در مجتمع خدمات فناوری شریف اسفند ماه 1399

 نشست فناوران مستقر در مجتمع خدمات فناوری شریف (اسفند ماه 1399 ) با حضور جناب دکتر موحدی معاون محترم پژوهش و فناوری و جناب دکتر مختاری مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف