گزارش از سنگین ترین ماهواره ساخت داخل- پارس 1

 سنگین‌ترین ماهواره ساخت داخل| «پارس‌ـ‌۱» گام بلند ایران برای

 .ورود به حوزه‌های سنجشی

 

 

طراحی و ساخت دوزیرسیستم اصلی این ماهواره شامل کامپیوتر پرواز و مودم مخابراتی محموله تصویربرداری، با همکاری دفتر خدمات فناوری هدایت و کنترل شریف انجام شده است.

جهت مطالعه متن خبر به لینک مراجعه فرمایید.

 

https://b2n.ir/253828