نام 3 استاد دانشگاه صنعتی شریف در لیست دانشمندان برتر صنعت کشور

در همکاری با جامعه و صنعت 15 دانشمند برتر معرفی شدند که در میان آنها نام 3 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف قرار گرفت.

 به مناسبت هفته پژوهش 15 دانشمند برتر در همکاری با جامعه و صنعت معرفی شدند که نام 3 تن از اساتید دانشگاه صنعتی شریف نیز در این بین آمده است.

طی دهه‌های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه بوده است که در راستای تشویق و حمایت از فعالیت اثربخش اعضای هیأت علمی، در سال 1399 نسبت به شناسایی و معرفی اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت از طریق دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور اقداماتی صورت گرفته است.
شاخص‌های شناسایی اعضای هیأت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت مواردی از جمله مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی و منطقه‌ای، اجرای قراردادهای پژوهشی تقاضا محور، ارائه دستاوردهای مهم و مؤثر در رفع مشکلات کشور، همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره‌وری و کارآیی، نقش‌آفرینی مؤثر در ایجاد و فعالیت شبکه‌های علمی و تشکل‌های تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی، اقتصادی و صنعتی مورد توجه بوده است.
بر همین اساس، 141 عضو هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت انتخاب شدند که از بین این افراد 15 دانشمند برتر انتخاب شدند که 3 نفر از این اساتید از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هستند.
دکتر شاهرخ قائم‌مقامی، دکتر مهدی بهزاد و دکتر حسین مختاری از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف هستند که اسامی آن ها به عنوان عضو هیأت علمی برتر در ارتباط با جامعه و صنعت آمده است.

 

https://b2n.ir/910661